Privacyverklaring

1. Inleiding
Welkom bij REVENU (“wij”, “ons”, “onze”). Wij respecteren je privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

2. Bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam: REVENU
Adres: Akerkhof 24e
Telefoonnummer: 0639683220
E-mailadres: thessa@revenu-academy.nl
Functionaris voor Gegevensbescherming: T.D. de Haan (eigenaar, geen functionaris)

3. Doeleinden van Gegevensverwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van bestellingen en klantvragen: Voor het correct verwerken van je bestellingen en het beantwoorden van je vragen.
 • Verzenden van marketingcommunicatie: Om je te informeren over onze producten en diensten, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Verbeteren van onze diensten en klanttevredenheid: Om onze diensten continu te verbeteren en jouw tevredenheid te waarborgen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking:

Uitvoering van een contract
Toestemming
Wettelijke verplichting

4. Categorieën van Persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: Naam, adres
 • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer
 • Technische gegevens: IP-adres

5. Bronnen van Persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

Direct van jou: Via onze website, telefonisch, e-mail
Van sociale media: Wanneer je contact met ons opneemt via sociale media

6. Delen van Persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens delen met:

 • Derde partijen: Dienstverleners zoals betalingsverwerkers
  Doelen van delen: Verwerking van betalingen, verzending van bestellingen
  Rechtsgrondslagen voor delen: Uitvoering van een contract

7. Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens voor de volgende termijnen:

Tot de toestemming wordt ingetrokken, in het geval van marketingcommunicatie

Criteria voor bewaartermijnen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Contractuele afspraken

8. Rechten van Betrokkenen
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: Je kunt toegang aanvragen tot je persoonsgegevens.
  Recht op rectificatie: Je kunt onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren.
  Recht op verwijdering: Je kunt verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens.
  Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  Recht op beperking van de verwerking: Je kunt vragen om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

9. Beveiligingsmaatregelen
Wij nemen de volgende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen:

Technische maatregelen: Versleuteling van gegevens, beveiligde servers
Organisatorische maatregelen: Toegang beperkt tot bevoegde medewerkers

10. Internationale Gegevensoverdracht
Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU/EEA. Indien dit verandert, zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn, zoals EU-U.S. Privacy Shield of Standard Contractual Clauses.

11. Klachtenprocedure
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

12. Wijzigingen in de Privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen je op de hoogte stellen van wijzigingen door de gewijzigde privacyverklaring op onze website te plaatsen.

13. Specifieke Vereisten voor Online Cursussen

Informatievoorziening en Toestemming

Bij de inschrijving voor onze online cursussen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, en IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt voor het leveren van de cursus, klantenservice en marketingdoeleinden, mits toestemming is verleend.

Cookies en Tracking

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om je gebruikservaring te verbeteren en onze diensten te analyseren. Je kunt je cookie-instellingen beheren en je toestemming intrekken via de website.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Voor meer informatie over deze rechten, zie de sectie “Rechten van Betrokkenen” hierboven.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van deelnemers aan onze online cursussen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.

Laatst gewijzigd: juli 2024